Start a new topic

visiting other cafe

lock up after 5 visits will not move after that please fix it 


ikk kan niet naar mijn buren kan niets openen kan ook geen nieuwe items kopen had het spel een half jaar niet meer gespeeld tomdat er problemen waren nu is het nog erger


still not fix the problem on visiting other cafe's still only 5 cafe. please I Like this game 

Login to post a comment